25-انرژی گیاهان در منزل و فنگ شویی-علیرضا خورشیدی-شبکه2

2,742

قسمت بیست و پنجم، آموزش گل و گیاه و بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه2-چهارشنبه 23 مرداد 1397 موضوع این قسمت: استفاده از انرژی گیاهان در منزل و اصول فنگ شویی | آشنایی با گیاه اسپاتی فیلوم برای نگهداری در داهل منزل کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بونسای و گل و گیاه ، کارشناس تلویزیونی مدیریت موسسه بونسای ایرانی https://iranibonsai.com 09102004282