گفتگو با خانم سارا قنادی - کوچ زندگی

383
آگاهی، کشف موقعیت فعلی، یافتن جایگاه مناسب و برنامه ریزی برای تغییر از گام هایی است که مراجع با همراهی کوچ موفق به یافتن و طی کردن مسیر برای رسیدن آنها میشود و نتیجه حاصل تغییر از وضع موجود به موقعیت مطلوب است ... در این گفتگو تجربه سرکار خانم سارا قنادی، دانش آموخته آکادمی کوچینگ فارسی زبانان را یک تغییر بزرگ می شنویم.
pixel