طراحی فاکتور پیشرفته در اکسل - تابع Vlookup

2,159

در این ویدئو نحوه ایجاد جدول آموزش داده می شود. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 12 دنبال کننده