بارش عجیب تگرگ در ایتالیا

664
بارش عجیب تگرگ در شهر پسکارای ایتالیا
کلاکت 15.1 هزار دنبال کننده
pixel