بیماران بهبودیافته از کرونا پلاسما اهدا کنند

252
استفاده از پلاسما افراد بهبود یافته از کرونا آمار مرگ و میر بر اثر این بیماری را کاهش می دهد، پلاسما این افراد 50 درصد از میزان مرگ و میر این بیماری پیشگیری می کند و تا 30 درصد از روند بستری بیماران کم می کند.
pixel