مقدمه ای بر یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی-علیرضا اخوان پور 1

1,203

مقدمه ای بر یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی-علیرضا اخوان پور یادگیری عمیق چیست؟/ کاربردهای یادگیری عمیق/ شواهد زیستی و اتصالات/ یادگیری عمیق/ معرفی و بررسی انواع توابع فعال سازی ( activation function)/ معرفی مدل های پرسپترون چندلایه (MLP یا multi-layer Perceptron)/ انواع توابع هزینه در شبکه های عصبی (Cost Functions یا Loss Function)/ یادگیری و آموزش شبکه های عصبی/