دیجیتال ساینیج برنا رسانه در سازمان بنادر و دریانوردی

179
179 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه در سازمان بنادر و دریانوردی بر روی دو ویدئو وال 2*2 ورودی سازمان - مدیریت نمایشگر با استفاده از نرم افزار دانش بنیان برنا رسانه