مصاحبه اختصاصی خانه تئاتر با معاونت صندوق اعتباری هنر

508
خانه تئاتر 28 دنبال‌ کننده
متن کامل مصاحبه اختصاصی خانه تئاتر با جناب آقای حیدری معاونت محترم صندوق اعتباری هنر، این مصاحبه به تاریخ 16 تیر ماه 1400 صورت گرفته است.
خانه تئاتر 28 دنبال کننده
pixel