داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

تجزیه طلبی

120
ایران ما در 200 سال گذشته تا ابتدای انقلاب اسلامی حدود 70درصد از خاک خود را در معاهدات استعماری از دست داده. اکثر این سرزمین ها در اثر دسیسه های روسیه و انگلیس در قراردادهایی چون گلستان ، ترکمانچای ، آخال و پاریس از ایران جدا شد.
vahdat.meli 13 دنبال کننده
pixel