اعطای تندیس ویژگان کسب و کار در خوزستان به آقای عبدالصاحب عبدالخانی

164
همزمان با آیین شروع ترم مهرماه ، اولین آیین اعطای تندیس ویژگان کسب و کار در خوزستان به فارغ التحصیلان MBA و DBA موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان که در کسب و کار خود ‍ باعث پیشرفت چشمگیر و اشتغال پایداره شده اند، تقدیم گردید. آقای عبدالصاحب عبدالخانی موفق به ایجاد کارخانه برنج با اشتغال مستقیم ۱۲ نفر شده انده. در این ویدیو صحبت های آقای عبدالصاحب عبدالخانیدر خصوص نقش فراگیری دانش مدیریت کسب و کار در توسعه و پیشرفت ایشان تقدیم می گردد. روابط عمومی موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان - http://vibs.ir/
pixel