تشویق فردوسی پور در ورزشگاه تختی جم

260

تشویق عادل فردوسی پور در ورزشگاه تختی جم، یک ساعت مانده به بازی پارس جنوبی جم و پرسپولیس

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.6 هزار دنبال کننده