مداحی سیب سرخی

810
مداحی سیب سرخی فوق العاده عالی کولاک کرد کربلا کد تماس ساخت کربلا معلی 《#۷۲*》 [ستاره هفتادو مربع] بگیر بیاید ماهم سهیم باشیم در ساخت کربلا معلی ثواب صدقه جاریه محسوب می گردد و در نامه اعمالت می نویسند وشما هم در ثواب زائران کربلا شریک هستید
pixel