خرگوش‌ های بازیگوش - تیله گم شده

13,952

میلو یک خرگوش بامزه است، شبیه به یک کودک 6 ساله و مثل همۀ بچه‌های معمولی زندگی می‌کند. او مثل همۀ بچه‌های دیگه بازی می‌کند؛ احساسات خود را نشان می‌دهد؛ تجربیات جدید بدست می‌آورد، رویاهای زیادی دارد و البته ترس‌های کوچکی هم دارد

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 7.2 هزار دنبال کننده