زنجیرزنی در شب تاسوعای حسینی سال 1395

184

مراسم زنجیر زنی در شب تاسوعای حسینی مورخ 1395/07/19 در مسجد جامع روستای جمایران / فیلم برداری و تدوین: وحید عزیزی جمایران

pixel