کدام ژنرال #ایرانی جلوی تجزیه عراق را گرفت؟

1,764
کدام ژنرال #ایرانی جلوی تجزیه عراق را گرفت؟ به روایت کارشناس تجزیه طلب!
کاوش مدیا 2.5 هزار دنبال کننده
pixel