چگونه از واقعیت افزوده در مدراس استفاده کنیم

1,138
امیر کت کنی کارشناس تکنولوژی آموزشی و نماینده علمی شرکت هوش مصنوعی لیان در کرج و غرب تهران از تجربیات خود در اجرای طرح واقعیت افزوده در مدراس می گوید
pixel