ساخت بك آپ از كيف پول

458
در اين آموزش به شما نحو گرفتن كليد خصوصي يا 24 كلمه از كيف پول به صورت كامل آموزش داده ميشود تا در صورتي كه كيف پول خود را به هر علتي از دست داديد اين امكان وجود داشته باشد با 24 كلمه بازيابي كيف پول خود را بازيابي نماييد.
dorj 8 دنبال کننده
pixel