آپاراتچی 60 و ویژه برنامه سینما حقیقت

1,342

گزارش و مصاحبه با عوامل مختلف و دست اندر كاران سینمای مستند در جشنواره سینما حقیقت سال ٩٦

آپاراتچی
آپاراتچی 6.5 هزار دنبال کننده