نظر سفیر اتریش در مورد نقض برجام

63
سفیران، برای اولین بار در ایران، گفتگو با سفرای سایر کشورها در ایران از شبکه 5 و خبر.
pixel