ماشین افست

913

دستگاه های افست از نظر شکل به دو دسته تقسیم می شوند : ۱-دستگاه های افست خوابیده: چاپ افست در این دستگاه تقریبا در سطح افق قرار دارد به این نوع دستگاه ها خوابیده میگویند. این دستگاه ها سرعت کمی دارند. 2-دستگاه های افست ایستاده: سیلندرهای سه گانه افست در این دستگاه ها بشکل عمودی قرار میگیرند. این دستگاه در مقایسه با افست خوابیده سرعت زیادی دارند. ویدئوهای بیشتر در: www.pooya-honar.com