دندان عقل | دکتر لیلا عطایی

169

خارج کردن بدون دلیل دندان عقل، به خاطر احتمال آسیب به اعصاب توصیه نمی شود و تا زمانی که فضای کافی برای رویش دندان عقل وجود دارد، ضرورتی برای کشیدن آن وجود ندارد.گاهی در حالت نهفته، اقدام به کشیدن دندان عقل می شود. وجود پوسیدگی، ضایعات پاتولوژیک، عدم وجود فضای مناسب در قوس فکی و ایجاد عفونت در اطراف دندان، نقش مهمی در زمان کشیدن دندان عقل دارد. www.unique-smile.com

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده