گفت وگوی «مباحثات» با آیت الله سیدعلی میلانی - قسمت دوم

2,379

حضرت آیت الله سیدعلی میلانی در نوبت دوم گفت وگو با مباحثات به بیان احوالات شخصی و مدارج علمی و سایر دیدگاه های خود می پردازد...