روز ملی ایمنی حمل و نقل

9
حضور مهندس رضا شیرین زاده معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیــل در برنامه زنده رادیو ساعتی شبکه سبلان به مناسبت روز ملی ایمنی حمل و نقل
pixel