طرح های اشتغال روستایی پست بانک

95

پست بانک در قالب طرح های تسهیلاتی صندوق توسعه ملی با هدف رونق تولید داخلی و هدایت منابع به سمت تولید روستایی اقدام به پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد ایجاد اشتغال نموده است. #وام_روستایی #تسهیلات_بانکی #اشتغال