افزودن تکالیف به نرم افزار یادگیری الکترونیک(lms) قسمت8

761
pafcoerp.com 34 دنبال‌ کننده
ر این ویدئو آموزشی نحوه افزودن ماژول تکالیف به نرم افزار یادگیری الکترونیک (lms) آموزش داده می شود. لینک وب سایت : https://pafcoerp.com
pafcoerp.com 34 دنبال کننده
pixel