ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

انتقال بیمار از تخت به ویلچر

7,914
در این کلیپ از سری کلیپهای آموزشی دردآشنا، راهکار درست انتقال بیمار از تخت به ویلچر را برایتان شرح می دهیم. بلند کردن بیمار باید به ترتیبی انجام شود که به کمر مراقب آسیب نرسد و بیمار بطریقی ایمن و بدور از هر گونه خطر به ویلچر منتقل شود.
pixel