آموزش شماره ۸ - نحوه کار با ابزار، انتخاب طنابی lasso

1,398

آشنایی با فتوشاپ*** نحوه کار با ابزار ها ،انتخاب طنابی Lasso tools *** در این قسمت با نحوه کار با ابزارهای انتخاب و برش قسمتی از تصویر در فتوشاپ آشنا خواهید شد.**** www.mamistudio.ir