رقص بسیار زیبای کردی ...

2,756

دیدن این ویدیو به همه توصیه میشه جز ضد ایرانیان تازی نخود مغز که قادر به درک سروری ایران و ایرانی نیستند .

سرباز شولستان (آفلاینم)

سرباز شولستان (آفلاینم)

5 سال پیش
درود بر تو ایران مال کورد و کورد مال ایران هرکجا هم که باشند ایرانی هستند کوردها آریایی هستند فارس و کورد پسر عمو هستند درود بر کوردستان
ایران زمین من
ایران زمین من درود و سپاس از شما ما هم هدفمون همینه اتحاد و یک دستگی آرمان همه ما ایرانیان است . پیروز باشید