کمپین fridays for future یا جمعه ها برای آینده

242

موضوع: با کمپین بین المللی «جمعه ها برای آینده» آشنا شوید! نمایندگی و رهبری این کمپین بین المللی در ایران بر عهده مجمع فعالان زیست محیطی کشور (انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران) است. | گرتا تونبرگ به عنوان یک فعال محیط زیست 16 ساله سوئدی بنیان گذار این کمپین جهانی در مورد تغییرات اقلیمی است. | او می گوید دنیا به دست مشتی کودک افتاده که نمی خواهند ببینند در حال از بین بردن زندگی هستند. | برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مراجعه کنید: WWW.EAFWORLD.COM