اجرای حرکت لانگز

1,946

لانگز از جمله حرکات فانکشنال و عملکردی در بدنسازی است. اگر لنگز را با گامهای بلند انجام دهید فشار بیشتری رو عضلات همسترینگ و سرینی و اگر با گامهای کوتاهتر انجام شود فشار و تمرکز روی عضلات چهار سر خواهد بود. لانگز همچنین باعث افزایش دامنه حرکتی در لگن و عضلات پا میشود.

zoorkhoone
zoorkhoone 0 دنبال کننده