ارور E1 یا 70 40 پکیج ایران رادیاتور. نمایندگی پکیج در کرمان: 09364284644 بینا

1,226

اگر دستگاه پکیج ایران رادیاتور شما ارور 1 میدهد یا چراغ های LED شماره 40و 70روشن و خاموش میشوند به این معنی است که فشار داخل مدار بیش از حد کم شده است. برای رفع این عیب در تمام دستگاه های ایران رادیاتور، بوتان، تاچی، ایساتیس و... کافی است شیر پرکن دستگاه را باز کنید تا مدار رادیاتور ها پر فشار شود و درجه عقربه پکیج بین 1 تا 1.5 قرار بگیرد. نمایندگی تعمیر و خدمات پکیج در کرمان: 09364284644 بینا