5 اشتباه رایج در تعیین استراتژی برای سئوی سایت

680

در این ویدئو، مایلی اوهیه، یکی از کارشناسان گوگل راجع به 5 اشتباه رایج در تعیین استراتژی برای سئوی سایت نکات مفیدی مطرح کرده است.

برتینا
برتینا 52 دنبال کننده