اصول و فنون مذاکره برای مدیران موفق

183

امروزه اکثر مدیران می دانند که برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار خود باید اصول و فنون مذاکره را خوب بدانند. مذاکره کردن به مجموعه ای از مهارت های ارتباطی و بین فردی گفته می شود که برای رسیدن به نتیجه بهتر به کار گرفته می شود. لذا مدیران با دانستن اصول و فنون مذاکره می توانند نتایج و موفقیت های بلند مدتی را نصیب سازمانشان کنند. در این ویدئو قصد داریم به تعدادی از این اصول و فنون مذاکره اشاره نماییم. (www.ksykg.com)

گروه کلید
گروه کلید 13 دنبال کننده