خراب کردن وسایل باحال زیر ماشین مثل:LOL.اسکوشی، توپ ضد استرسو گوشی آیفون و...

4,427
خراب کردن وسایل باحال زیر ماشین مثل:LOL.اسکوشی، توپ ضد استرسو گوشی آیفون و... فالو=فالو آنفالو=آنفالو
:.:..:MISS RAVAK:..:.: 919 دنبال کننده
ترتیب نمایش

آوا نوروزی

1 سال پیش
آهان فقط به شما بدن وشما اینا رو داشته باشید یعنی این شما پرنسس فقط هم به شما بدن که حیف و مل نشه ما آدم نیستیم نه ما آشغال سر خیابونیم نه

F.A.R.N.I.Y.A

1 سال پیش
چه نعمت های خوبی از دست دادی!!! حقته
:.:..:MISS RAVAK:..:.: نمیدونم ولی من خیلی تنهام

F.A.R.N.I.Y.A

1 سال پیش
من عمه دارم
:.:..:MISS RAVAK:..:.: نه من عمه ندارم خاله هم ندارم

F.A.R.N.I.Y.A

1 سال پیش
تو اصلا فکر کردی من عمه دارم یا نه که هی می‌گی عمته عمته؟؟؟ به هیچکی داری فحش می دی گاگول
:.:..:MISS RAVAK:..:.: عمه نداری؟؟؟منم ندارم

slime♥kade

1 سال پیش
چقدر بیشعور LOL ها رو نمی خواستی می دادی به من الان از اینا امرا گیر بیاد

F.A.R.N.I.Y.A

1 سال پیش
آره؟؟؟من که ولت نمی کنم فسقلی بچه ننه

F.A.R.N.I.Y.A

1 سال پیش
واقعا روت کم شد!!!
:.:..:MISS RAVAK:..:.: رو ی عمت کم شد برو بمیر فضول

F.A.R.N.I.Y.A

1 سال پیش
اسکل خودتی، تو موافقت کردی ولت نکنم ، منم نمی کنم !!!
:.:..:MISS RAVAK:..:.: برو گمشو

F.A.R.N.I.Y.A

1 سال پیش
ازت بدم میاد

F.A.R.N.I.Y.A

1 سال پیش
فکر کردی تو خودت خیلی بلدی؟؟؟: بیشعور دیوونه
:.:..:MISS RAVAK:..:.: نگاه کن اسکل نباش دیگه
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel