داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

ویژگی احساساتی (F) در تست شخصیت شناسی MBTI

282
افراد احساسی بر اساس ارزش‌های شخصی و قضاوت‌های احساسی تصمیم گیری میکنند و معتقدن باید در تصمیم گیری‌ها از نقطه نظرات دیگران استفاده کرد. این تیپ شخصیتی با ارزش‌های انسانی سروکار دارد و احساسات و عواطف خود را در تصمیم‌گیر‌ی‌ها دخیل می‌کند. این افراد در محیط کاری فردی معاشرتی و مردم‌محور هستند. و ممکن است توسط افراد منطقی به عنوان افرادی عاطفی و غیر قابل اعتماد شناخته شوند.

u_8385054

6 ماه پیش
بینظیره توضیحاتتون
pixel