اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص التهابات بازار ارز و سکه

443

بانک مرکزی در خصوص نوسانات سکه و ارز بیانیه ای صادر کرد

کلاکت 14.4 هزار دنبال کننده
pixel