مجازی سازی مرکزداده - گواهینامه VCDX - مصطفی خلیل

270
270 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

اگر موفق به دریافت گواهینامه VCAP بشوید می توانید در آزمون VCDX شرکت کنید. این آزمون هم تراز آزمون CCIE شناخته می شود و قبولی در آن کار ساده ای نیست. برای دریافت این گواهینامه بایستی در مقابل هیئت VCDX بخش آموزش VMware حاضر شوید و با ارائه یک طرح مجازی سازی مرکزداده در سطح Enterprise از آن دفاع کنید. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.persianvm.com سربزنید.