برند کفش کینتیکس ترکیه

1,171

نمایشگر مورد استفاده: Magical 32 بازدیدکنندگان این فروشگاه و همچنین عابران راهروی اصلی مجتمع لاله پارک از این نمایشگر و نمایش جذاب مدل های جدید این برند بسیار استقبال نمودند. برآورد میگردد که حدود 60 درصد از بازدیدکنندگان بعد از تماشای ویترین سه بعدی کفش ها به ورود به فروشگاه و کسب اطلاعات در مورد مدلهای نمایش داده شده ترغیب شده اند. تلفن: 88653520 فکس: 88833185 همراه: 09124421060