لبران جیمز: مایکل جردن اسطوره من است

866
در این ویدیو لبران جیمز از تاثیر مایکل جردن بر علاقه اش به بسکتبال می‌گوید و اینکه درخشش شماره 23 ابدی باعث شد تا وی به سمت بسکتبال کشیده شود.
pixel