برنامه نویسی پایتون - ویدیو 2 - معرفی بستر برگزاری کلاس آنلاین

1,136
در این ویدیو adobe connect که بستر برگزاری دوره می باشد به شما معرفی شده است.
pixel