#دکترسمیعی ریاست محترم شورای اسلامی شهر #شاهرود پیرامون مسائل مهم #شرق_استان

18

#تیزر گفتگوی #دکترسمیعی ریاست محترم شورای اسلامی شهر #شاهرود پیرامون مسائل مهم #شرق_استان فرودگاه بین المللی شاهرود شرکت ذغالسنگ البرزشرقی اداره کل راه و شهرسازی راهداری و حمل نقل جاده ای شرق استان کمیسیون ماده 5