مظلومیّت یاقوت ۴۸-بخش۹- چرا رهبری مشکلات رو حل نمی کند؟

476

چرا رهبری مشکلات جامعه را حل نمی کند؟ / چرا منافقین رو معرّفی نمی کند؟ / ولایت نمی خواهد بجای مردم تصمیم بگیرد. / همان کسانی که ولایت فقیه را متهّم به دیکتاتوری می کنند، خودشان از ولایت درخواست تحمیل گری و زورگویی به حق را دارند. / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.