اموزش گل های تکنیکی در فیفا

394
به گل ک نگاه کنی می فهمی چی میگم . شوت شما ( دایره یا مربع یا هر دکمه ای ک شوت شماست +L2 ) بسته فیفا التیمت به زودی میذارم برای تبلیغ به ایمیل رسمی ما topgamers.aparat.ch@gmail.com و وبسایت رسمی ما topgamers.ir
TopGAMERS 44 دنبال کننده
pixel