دوره مدیریت و کنترل پروژه های تحقیق و توسعه

15
nopajouhan 0 دنبال‌ کننده
15 بازدید
اشتراک گذاری
برسی الزامات در مدیریت پروژه های تحقیقاتی موضوعات و شیوه‌های ارزیابی و انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی نقش، وظایف و ویژگی های مدیر پروژه‌های تحقیقاتی در صنعت نحوه سازماندهی تیم‌های پروژه‌ دانش بنیان و خصوصیات تیم های ایده آل (تیم‌سازی بر اساس مدل Belbin)
nopajouhan 0 دنبال کننده
pixel