هدف ورزشی کودکان

57

برد و باخت درصد بسیار کمی از اهداف ورزشی کودکان است. مراقب باشیم که رقابت بین بچه ها برای گروهی تلخ و برای گروهی شیرین نباشد.

علی عبدی 1 دنبال کننده
pixel