ایزوگام و عایق کاری نما با طناب

223
ایزوگام نما و عایق کاری نما جهت جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت زدگی با طناب و بدون داربست در ارتفاع میباشد.
Carabinrap2019 1 دنبال کننده
pixel