روایتی کوتاه از دیروز و امروز بلوار کشاورز

12
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایسنا 402 دنبال‌ کننده

سال ها پیش آن را بلوار الیزابت می خواندند. منطقه ای خوش آب و هوا بود و البته یکی از معابر اصلی پایتخت به شمار می رفت. بسیاری از جلوه های مدرنیته را در خود جای داده بود و با کافه ها و رستوران هایی که داشت به محلی برای آمدوشد جوانان بدل شده بود. نهری پرآب بلوار را شکافته بود و آبی که از رودخانه کرج می آمد بر طبیعی بودن این نقطه از پایتخت شلوغ کشور می افزود. حالا از آن نهر جویباری کم آب باقی مانده و بلوار الیزابت را کشاورز می نامند.