کارگاه تکنیک های هوش هیجانی با حضور دکتر یحیی علوی

722

اگر انسان به شدت احساساتی هستید و کمتر قادرید در شرایط سخت خودتان را کنترل کنید و حتی بیم آن را دارید که یک روز از روی عصبانیت با همکار و یا رئیستان برخورد بدی داشته باشید، لازم نیست بترسید. اگرچه IQ و هوش شناختی قابل افزایش نیست، اما می توان ضریب هوش هیجانی یا همان EQ را افزایش داد. فروش اینترنتی در بلیت باکس : BelitBox.com

بلیت باکس
بلیت باکس 27 دنبال کننده