دولت به داد مستاجران می رسد؟

32
برنامه دولت برای سر و سامان دادن وضعیت اجاره بها. وزیر راه: دولت هیچ موقع وارد تعرفه و قیمت اجاره بها نشده است.
pixel