09- افزودن فضای اضافی به عکس در فتوشاپ ( فارسی - از سایت رسمی ادوبی )

174
مدرسه ادوبی 32 دنبال‌ کننده

09- افزودن فضای اضافی به عکس در فتوشاپ (فارسی) ....................®منبع : سایت رسمی ادوبی Adobe Help Center .................... ترجمه و صدا گذاری فارسی توسط™️ . : http://www.AdobeSchool.ir .................... لینک فایلهای این تمرین: http://bit.ly/2SUS4jD